دوره بازآموزی فنی آی تی اف استان گیلان

Date: 2/27/2017 10:40:50 AM

در تاریخ 29/11/1395 یک دوره سمینار آموزشی هیانگ ITF با حضور استاد حسین گودرزی و استاد علی آذری رئیس کمیته هیانگ ITF استان گیلان و اعضای مربوطه به تعداد 16نفر در شهرستان رشت برگزار گردید.

قابل ذکر است سطح فنی تعدادی از کارآموزان بسیار خوب بود.Leave a comment