مجموعه ورزشی ونک ITF مرکز تکواندو

Date: 8/20/2018 11:24:15 AM

 مجموعه ورزشی ونک ITF مرکز تکواندو

نمایندگی اسپانیا  ITF با مربیگری استاد منصور سلامی و تحت نظر و حمایت سازمان تکواندوLeave a comment