سهمیه غیرقانونی تحصیلی پولادگر

Date: 12/24/2019 2:29:04 PM

 

سوالی که در جامعه تکواندوکاران ایران مطرح میباشد این است که چرا رییس فدراسیون تکواندو آقای سید محمد پولادگر از سهمیه تحصیل که ویژه قهرمانان است برای ادامه تحصیل استفاده کرده است؟

آیا صدورنامه سازمان ورزش کشور برای ایشان برای ادامه تحصیل قانونی ، شرعی و اخلاقی میباشد؟

آقای پولادگر فاقد هر گونه سابقه قهرمانی میباشد

 

The point that why Mr.Seyed Mohammad Pouladgar as the head of Iran Taekwondo federation, in order to continue his education ,has used the education quota which is for heroes has caused many questions among the Iran Taekwondo union members.
Considering the case that he has no championship record up to now, is it legal to issue the letter from Iran Sports organization to enable him continue his education?

                                

 

 Leave a comment